Brunssum, gastvrij parkeren!

In Brunssum is géén betaald parkeren. Wel telt de gemeente een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones). In deze zones mag slechts gedurende beperkte tijd geparkeerd worden (u dient daarvoor te beschikken over een parkeerschijf).

Brunssum telt een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones). In deze zones mag slechts gedurende beperkte tijd geparkeerd worden (u dient daarvoor te beschikken over een parkeerschijf).

De aangewezen parkeerpleinen die als blauwe zones in Brunssum zijn ingericht, zijn onder meer het Lindeplein, Doorvaartplein, de parkeerplaats Hokkelberg en de parkeerplaats Wilhelminastraat. Verder zijn als blauwe zones aangewezen de parkeerstroken in de Rumpenerstraat, Kerkstraat, Schildstraat en een gedeelte in de Kerkeveldstraat.

Koutenveld

Vanaf 21 maart 2009 kan er op de zaterdag nog maar beperkt geparkeerd worden op het Koutenveld in Brunssum. Dat is het gevolg van het verplaatsen van de weekmarkt van het Lindeplein naar het Koutenveld. Hierdoor vervallen de parkeervakken aan de zuidzijde van het Koutenveld. Wel komt op zaterdag meer parkeerruimte vrij op het Lindeplein.

Vanwege de weekmarkt kan er vanaf 21 maart op de zaterdag niet meer tussen 05.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s middags op de zuidelijke parkeervakken op het Koutenveld worden geparkeerd. De vakken die vrij moeten blijven, zijn met een cijfer gemarkeerd. Ook worden gebruikers van het parkeerterrein via borden bij de ingang geattendeerd op de parkeerbeperking.

Door deze maatregel vervallen op de zaterdag 130 van de 365 parkeervakken op het Koutenveld. Dit verlies wordt echter ruim gecompenseerd door het vrijkomen van extra parkeercapaciteit op het Lindeplein (140 parkeerplekken), zodat de totale parkeerruimte in Brunssum op zaterdag ongeveer gelijk blijft. Op het Lindeplein is wel een blauwe zone van kracht (van maandag tot en met zaterdag, van 09.00 tot 18.00 uur), met een toegestane parkeerduur van 2,5 uur.

Auto’s die op zaterdag na 05.00 uur op de gemarkeerde parkeervakken op het Koutenveld worden aangetroffen, zullen worden weggesleept of versleept, dit vanwege de opbouw van de weekmarkt.

Gebruik openbare ruimte

Regelmatig komt het voor dat particulieren en bedrijven gebruik maken van de openbare ruimte (parkeerhavens, openbare weg) voor het tijdelijk plaatsen van materiaal, onder meer ten behoeve van bouwwerkzaamheden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan containers of een mobiele kraan. Voor een dergelijk gebruik is altijd een vergunning nodig van de gemeente. Soms dient er een tijdelijke verkeersmaatregel genomen te worden.

Neem contact op met de gemeente voor meer informatie, tel. (045) 527 86 23 

CONTACT

Ondernemend Centrum Brunssum
KVK: 52575721
ABN Amro: 45.89.85.376

Postadres:
Ondernemend Centrum Brunssum
Postbus 1
6440 AA Brunssum

Alle contacten
Weblinks
gemeente blok
social media blok
Facebook