Enige jaren geleden hebben enkele ondernemers en de gemeente bij elkaar gezeten om hun bezorgdheid uit te spreken over de huidige situatie in ondernemend Brunssum en de rol van de gemeente daarin en hebben daarna besloten de mogelijkheden te onderzoeken om hier een verbetertraject te starten.

Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat er meer geld moest komen en er meer samenwerking nodig is onder de ondernemers onderling. Vele avonden hebben we geïnventariseerd en gesprekken gevoerd met deze en gene en onze voorstellen uiteindelijk voorgelegd aan de ondernemers.

Het vele werk werd beloond, en hebben de ondernemers hun goedkeuring gegeven aan het voorstel om een reclame belasting in te voeren die er toe heeft geleid dat we met meer ondernemers meer geld bijeenbrengen om het in Brunssum aantrekkelijker te maken voor de consument en de ondernemer.

Hiermee is tevens afscheid genomen van de winkeliersverenigingen en is de stichting OCB een feit. Stichting Ondernemend Centrum Brunssum is het afgelopen jaar druk geweest met allerlei zaken en mede door goed overleg met gemeente en andere participanten zijn er al een aantal zaken geregeld.

Tevens vragen wij andere ondernemers om te participeren in het OCB om het nog succesvoller te laten zijn. Laat uw positief en opbouwend geluid horen want…………
U bent meer dan van harte welkom, uw stem is belangrijk.

CONTACT

Ondernemend Centrum Brunssum
KVK: 52575721
ABN Amro: 45.89.85.376

Postadres:
Ondernemend Centrum Brunssum
Postbus 1
6440 AA Brunssum

Alle contacten
Weblinks
gemeente blok
social media blok
Facebook